top of page
REGENiDOME  Et Klimaresistent Skjold for Kontinuerlig matproduksjon

 

 

REGENiDOME er en innovativ værbestandig konstruksjon som gjør det mulig å dyrke mat hvor som helst, hele året, uten bekymringer for det uforutsigbare klimaet.

 

Denne allsidige strukturen utvider den konvensjonelle vekstsesongen og sikrer en rik avling under alle værforhold. REGENiDOME representerer et revolusjonerende sprang innen bærekraftig landbruk, gjort mulig gjennom integrasjonen av den toppmoderne teknologien Natural Solutions Engine av REGENiTECH.

REGENiDOME er tilpasset et bredt spekter av brukere, fra enkelthusholdninger til hele samfunn. Små enheter for hageentusiaster, mens større strukturer er designet for å imøtekomme behovene til fellesskapsbasert landbruk.

Kjernen i REGENiDOME representerer selvforsyning og tilbyr en autonom oase der avlinger kan trives uavhengig av værforholdene utenfor. Enten det er frostfulle vintre, kraftig regn eller brennhete somre, står REGENiDOME som en uforgjengelig vokter og sikrer avlingens bevaring og fremmer et miljø som er gunstig for vekst.

REGENiDOME fremmer selvberging og minimerer behovet for langtransport av matvarer og plastemballasje, og reduserer dermed betydelig karbonavtrykket knyttet til tradisjonelle jordbruksmetoder. Dette fremmer en følelse av samfunnsmessig motstandsdyktighet og økologisk ansvarlighet.

I en verden preget av uforutsigbarhet bringer REGENiDOME pålitelighet til matproduksjonen. Den gir et sikkert og kontrollert miljø der dyrkere kan trygt dyrke avlingene sine, uavhengig av ytre faktorer. Ved å gjøre helårs, off-grid matproduksjon tilgjengelig for både enkeltpersoner og samfunn, representerer det en vei mot bærekraftig landbruk som ikke er begrenset av årstidene.

I essens omformer REGENiDOME hvordan vi nærmer oss landbruket, og tilbyr en robust og tilpasningsdyktig løsning som kan imøtekomme ulike behov samtidig som den fremmer matsikkerhet, reduserer miljøpåvirkning og fremmer en følelse av autonomi i matproduksjon.

.

bottom of page