ncl.villasolsiden.jpg

Så mange muligheter og geniale løsninger!

Her er en Viking Dome bygget på Buckminister Fullers geniale design.

120589894_10217969525965832_322492079036