top of page
kalispell5.jpeg

Regenitech LLC Montana

Kalispell, Montana 09.06.2022:

Byggingen av Earth Power Lodge (EPL) bioraffineriet i Kalispell fortsetter for fullt til tross for noen utfordringer i forsyningskjeden. Vårt oppdrag er å tilby teknologi som vil lokalisere og desentralisere mat- og energiproduksjon.

gsc-june2.gif

Algae raceways

Å dyrke alger om vinteren i Montana er ingen enkel prestasjon, hvis det var enkelt, ville alle gjort det. Inne i GSC (Geothermal Solar Concentrator) er en serie alge"raceways" som bruker den konsentrerte varmen og lyset fra flere integrerte prosesser for å dyrke nærings- og energirike cyanobakterier.

kalispell 3.jpeg

Pyrolyse anlegget

Earth Power Lodge (EPL) er designet slik at en rekke bioreaktorer og termokjemiske reaktorer kan "plugges" til systemet. EPL er designet for å konvertere avfallsstrømmer til kraft og organiske jordforbedringsprodukter. Dette er pyrolyseanlegget som skal brukes til å generere kraft, varme og biokull som en del av den integrerte prosessen. Her ser du størrelsen på 'Drivhus 1' som er en del av vårt nye anlegg på Hoopers Garden Center i Kalispell, Montana.

kalispell 6.jpeg

Hamp

Hampfibre er veldig godt egnet for flere produkter, inkludert klær. De delene av hampen som ikke brukes til fiber, kan brukes til å generere elektrisitet og organiske jordforbedringsprodukter. Hamp kan også brukes i en prosess som kalles phytoremediation for å trekke opp forurensninger i jorden som er denaturert i EPL closed loop-prosessen.

hempfiber.jpeg

Kalispell, Montana 09.06.2022:

Byggingen av Earth Power Lodge (EPL) bioraffineriet i Kalispell fortsetter for fullt til tross for noen utfordringer i forsyningskjeden. Vårt oppdrag er å tilby teknologi som vil lokalisere og desentralisere mat- og energiproduksjon.

302238857_944428670282657_7599521346401678467_n.jpg

Den "flytende prærien

Store algedyrkingsprosjekter er ikke et ukjent fenomen, men de fleste av disse er i områder hvor temperaturene holder seg jevnt godt over frysepunktet. Vi har oppdaget at utvinning av energi fra alger er veldig smart, men vi har også lært at alger produserer noen virkelig fantastiske biologiske forbindelser som er mer verdifulle enn energien alene.

kalispell 4.jpeg

GSC Algae consentrator

Her forberedes fotfestene og grunnmurene for den delen av neste Geothermal Solar Concentrator som inneholder Algal Concentrator-teknologien. Mye av varmen vi bruker i biosynteseprosessen blir gjenvunnet og lagret her for å kunne brukes senere når vi virkelig trenger det.

kalispell 2.jpeg
bottom of page