• Line

Når oljen tar slutt


I fremtiden ønsker jeg at mine etterkommere skal kunne nyte vakker norsk natur uten digre vindturbiner som moser fugler og ødelegger naturen. Vindturbin parker er ikke miljøvennlig energiproduksjon, det er voldtekt av naturen!


Metall som behøves i produksjonen utvinnes i sårbare områder, giftig gruveavfall dumpes i fjorden og dreper fisk og livsgrunnlaget til menneskene som bor der. Om vinteren dynkes vindturbinene med glycol, et svært giftig stoff som hindrer isdannelse på turbinenes vinger og giften sprøytes på fra helikopter. Hvor miljøvennlig er dette egentlig? Hva skjer når dette stoffet siver ned gjennom jordlaget og forgifter grunnvannet?


Inntektene fra salg av den elektriske kraften fra disse mastodontene ser vi i Norge ikke noe til. Foruten eiendomsskatten, går fortjenesten til utenlandske kontoer til selskaper registrert på Cayman island og andre skatteparadis for de rike. Til tross for at lille Norge er en gigant i energiproduksjons sammenheng, ser vi som bor her lite til ressursene i landet vårt. Hver vinter går strømregningen til himmels og rammer de sårbare blant oss.


En fullskala EPL genererer nok energi til 400 husstander dersom dragen fôres med 6 tonn biomasse daglig. Forhåpentligvis vil vi se mange flere bioraffinerier og færre vindturbiner i norsk natur i fremtiden!

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle