• Line

Moder Jord 2021


Alle vet at vi driver rovdrift på Moder Jord, måten vi høster av naturens ressurser på er på ingen måte bærekraftig. Verdensbefolkningen øker, klimaforandringer gjør det stadig mer uforutsigbart å dyrke mat, store folkemengder migrerer og det er krise i verdens matvareproduksjon. Fordi matjorden er alvorlig skadet, og fortsettes å skades i et alarmerende omfang, evner den ikke lengre holde på verken næring eller fuktighet. Enorme jordbruksområder har blitt redusert til tørre, støvete og livløse jorder hvor ingenting gror. Ugress har blitt resistent og insektene forsvinner. Sammen med mesteparten av kjemikaliene som pøses på skylles denne livløse massen ut i elver og bekker og havner til slutt i havet hvor den dreper mikroorganismene på bunnen av næringskjeden, korallrev og starten til alt liv som blir til der.


Mennesker er en selvdestruktiv art. Vi regelrett driter i vårt eget reir og forgifter en vakker og fruktbar planet uten hensyn til andre former for liv, eller generasjonene som kommer etter oss med denne korttenkte og egoistiske adferden. Vi har et ansvar for å ikke bare stoppe ødeleggelsene, men også å reversere skaden vi allerede har påført planeten vår.


Heldigvis finnes det smarte folk som Michael Smith som bruker kunnskap, tid og energi på å finne opp smarte løsninger på problemet. Se den viktige dokumentaren The Need To Grow her.

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle