• Line

Landbruksoppgjør og bondeopprør

Same procedure every year....


Bøndene og politikerne krangler om penger og vilkår. Bøndene klager over lange dager og en timelønn som er under lønnen til polakkene og vietnameserne som jobber på jordene deres. Inntektene står stille mens utgiftene fyker til himmels. Gjennomsnittsalderen til en bonde er 54 år, og nyrekruttering til landbruket går tregt, folk er ikke villige til å jobbe seg halvt ihjel for luselønn. Politikerne svarer som de pleier, med tåkeprat og ansvarsfraskrivelse. De tar ikke ansvar for en totalt feilslått landbrukspolitikk som innebærer effektivisering, sammenslåing og sentralisering og uforståelige handelsavtaler med land langt borte. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal importere lam fra New Zealand, samtidig som en haug med norskprodusert sau, fårekjøtt i verdensklasse, ligger fryselagret.


I klimakur 2030 vil blårussen på tinget legge om landbruket i Norge, fra kjøtt til planter, og det er fint det, vi har alle godt av å spise mer grøntfôr. Men på vestlandet hvor jeg kommer fra, er det bratt og steinete, landskapet er best egnet til beite til dyr som sau, geit, hest og kyr. De samme dyrene som sørger for et vakkert kulturlandskap langs fjordene, som folk kommer langveis fra for å beundre og som igjen er bra for turistnæringen og bosetningene i grisgrente støk. Mange steder er gårdene hjørnesteinsbedriftene.

Hver dag legges det ned to gårdsbruk i Norge, bøndene orker ikke mer og ingen vil overta gårdsdriften. Samtidig forandrer klimaet seg og gjør det enda vanskeligere og mer uforutsigbart å være bonde, og det skjer over hele verden og verdens befolkning øker. Mat må alle ha, uten mat, duger ingen.

I Norge importerer vi 60% av maten vi spiser, vi har gjort oss helt avhengige av import fra andre land og for hver dag som går, gjør vi oss enda mer avhengige av andre.

Men hva skjer den dagen det blir matmangel i verden?

Jeg vil ha et levende landbruk i Norge,

jeg vil ha god, kortreist mat på bordet.

Jeg ønsker god dyrevelferd

og vil ha minst mulig kjemikalier

og antibiotika

i maten jeg spiser.

Heia norske bønder! Hverdagsheltene våre ❤

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle