• Line

Hokus, pokus, så var den sendt.


Det er ikke gratis å bygge et avansert, høyteknologisk vidunder av et drivhus, det koster rundt 12 millioner kroner å sette det opp. Men etter 2-3 år har det betalt seg og kan drives med et pent overskudd og sysselsette 5-7 personer. Vi jobber for at det skal bygges Earth Power Lodges over hele landet og på den måten sikre lokal produksjon av økologisk, næringsrik, smakfull og lokalprodusert frukt og grønt og naturlige biostimulanter som får planter til å vokse og trives. Et biprodukt fra en EPL er elektrisitet og biodrivstoff.


Nå har jeg startet prosessen med å finansiere prosjektet og har sendt inn en prosjektskisse til Innovasjon Norge for å høre om det er mulig å få økonomisk støtte fra dem. I første omgang for å finansiere turen til Michael Smith til Norge for å gjøre noen forstudier og starte planleggingen av en EPL tilpasset Villa Solsiden.


Her er oppsummeringen i prosjekt skissen jeg sendte til Innovasjon Norge:


Navn på prosjekt REGENiTECH Earth Power Lodge


Beskriv din forretningside - hvilket problem skal du løse for hvem og hvordan skal du løse det? -Superdrivhuset EPL, bidrar til å løse problemet med Norges lave selvforsyningsgrad mht. næringsrik, smakfull og kortreist mat. I tillegg produserer en EPL økoligiske biostimulanter og reduserer CO2 utslipp fra landbruket og behovet for giftige kjemikalier. Drivstoffet i en EPL er celluloseholdig biomasse, avfall fra skogbruk og treforedling som er en miljøvennlig, regenererende og ubenyttet ressurs i dag. EPL systemer kan hindre nedlegging av gårder og fraflytting fra utkantstrøk ved å skape nye, grønne arbeidsplasser. En EPL kan produsere opp til 6MWH daglig, mye mer enn den trenger selv.


Hvilke ambisjoner har dere som eiere av dette prosjektet? Hvor finnes det et marked for løsningen?

-Vi har ambisjoner om at det skal bygges EPL systemer i hele Norden. Det finnes et stort marked for kortreist frukt og grønt, naturlige biostimulanter og energi. Foruten noe software og hardware skal alle komponentene bygges i Norge. EPL kan bygges på små og store gårder og knyttes til nye byggefelt. En EPL er CO2 negativt og kan bygges ut etter behov. Den første EPL utenfor USA skal bygges og testes på Villa Solsiden og er en prototype som også skal fungere som en demonstrasjonsmodell og opplæringsarena for landbruket i EU. Vi har sikret oss rettighetene til Skandinavia.


Beskriv teamet som står bak, og hvilke samarbeidspartnere dere har knyttet til dere

-Teamet bak består av Line Heggelund og Jan-Erik Christophersen som driver www.villasolsiden.no i Revetal. Vi har 18 års erfaring som gründere www.utepeis.no og er over gjennomsnittlig opptatt av miljøvern og norges selvforsyningsgrad av mat og energi. Vår eldste datter Synne er gartner med fagbrev og er faglig ansvarlig for alt som spirer og gror. Vi samarbeider med Michael Smith, mannen bak The Green Powerhouse, omtalt i den prisbelønnede dokumentaren The Need to Grow. I USA har Michael blitt utsatt for sabotasje og tenker at Norge er et tryggere sted å drive med produktutvikling.


Hvilke tjenester har dere behov for?

Rådgivning, Nettverk, Finansiering


Vennligst utdyp deres behov -Vi har behov for rådgiving og hjelp til å finne frem i jungelen av finansieringsordninger i Norge og EU.

-Nettverk/samarbeidspartnere med tanke på produksjon av de ulike komponentene.

-Finansiering av et forstudie der Michael Smith kommer til Norge og gjør en efficacy study, planlegge og designe EPL prototypen tilpasset Villa Solsiden. Vi skal også gjøre en markedundersøkelse for REGENiGROW biostimulanter.


Hvilke tema er viktig for dere? -Utvikling av bedrift, Eksport, Investering i landbruk

Hvordan ønsker dere å kommunisere med oss? -Epost

-Vedlegg Presentasjon EPL Mai 2021.pdf (3.8 MB)


Vårt ønske nå er at Innovasjon Norge finner EPL systemet så interessant at de vil støtte oss med nettverk, kunnskap og tryller frem penger slik at vi kan sette i gang for alvor.


For investorer som fatter interesse for denne fantastiske oppfinnelsen, så ønsker vi dere velkommen til en prat. Kontakt Line på mob. 416 30 140 eller e-post line@villasolsiden.no


42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle