• Line

Et kake!


Jeg er ingen konspirasjonsteoretiker, bare så det er sagt. Jeg tror fortsatt at jorden er rund og jeg vikler ikke hodet inn i aluminiumsfolie.


Jeg ønsker ikke å fremstå som en dommedagsprofet i dette innlegget som jeg håper du vil lese, men den norske selvforsyningsgraden av mat er alarmerende lav. Vi importerer 60% av maten som konsumeres her til lands og vi har gjort oss helt avhengige av import fra andre land og fra fjerne strøk.


Men hva skjer når det blir matmangel og disse landene trenger maten selv? Lærte vi ingen ting i fjor da vi hadde behov for munnbind, sprit og latexhansker?


Prisen på dagligvarer vil skyte i været og hvem vil det ramme? De som har mye fra før og som har sikret alderdommen og fremtidige generasjoner? Nei, det rammer minstepensjonister, barnefamilier og andre som har lite fra før.


Hvordan skal vi få mat på bordet hvis nedleggelsen av gårdsbruk fortsetter i samme tempo som nå, hvis andre land ikke selger mat til oss? Hver dag legges det ned to gårdsbruk i Norge. Det er over 7000 gårdsbruk på 10 år.


Samtidig som gårdene legges ned i stor skala, forandrer klimaet seg og gjør det stadig vanskeligere å drive produktivt jordbruk over alt på kloden, jorden utarmes og drepes med kjemikalier, folk blir syke av giftige sprøytemidler i maten vi spiser. CO2 utslippene fra tradisjonelt landbruk er enorme.


Blårussen tok feil, landbrukspolitikken som har blitt ført i mange år har feilet. Effektivisering, sentralisering og industriell produksjon har sikkert sett fagert ut på Excel regneark, men fungerer ikke i praksis.


Vi må sørge for at det blåses nytt liv i de små og mellomstore gårdene rundt omkring. Det er nok av folk som ønsker seg et liv på landet med lykkelige dyr på gården. Utfordringen er å ha noe å leve av, å ikke måtte pendle til jobb i byen.


Min gode venn Michael Smith og firmaet hans Regenitech har funnet en løsning på mange av utfordringene med jordbruk: EPL, Earth Power Lodge. Et lite bioraffineri som produserer elektrisitet, økologiske biostimulanter, biokull og økologisk mat. Inntektene fra en EPL vil gi småbrukere et levebrød ved å produsere elektrisitet, mat og biostimulanter.


Drivstoffet til en EPL er rester etter tømmerhogst som ligger og råtner i skogen og slipper CO2 rett ut i luften.


I sommer kommer Michael til Villa Solsiden for å starte planleggingen av et EPL demonstrasjonsanlegg på tunet vårt. Vi skal vise hva som er mulig å få til hvis vi tar lærdom av naturens egen intelligens og tenker kreativt.


Vi stikker bokstavelig talt fingrene i jorden og det føles godt!

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle