• Line

Biokull, svart gull!


Vingård langs kysten i sentral California


Den totale biokull kostnaden var $ 200 per tonn eller $ 2000 per dekar.

Utbytteøkningen i det første produksjonsåret, var 1,3 tonn per dekar. Til en druepris på $ 2000 per tonn er det en ekstrainntekt på $ 2600 per dekar!


"Det er et overskudd på $ 600 over kostnadene for biokull, så du betalte for biokullet med år-ett-avkastning." Ved høsting i 2020 ga biokull igjen omtrent tonn mer per dekar enn kontrollen, noe som ga en ekstra inntekt for de to årene på rundt 2600 dollar per dekar. Hvis du antar at bare 0,5 tonn per dekar øker per sesong fra en enkelt biokullpåføring i løpet av fremtidige år, blir ekstrainntektene ganske attraktive.


Link til interessant artikkel om bruk av biokull på vingårder i California her

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle