Earth Power Lodge

Det startet med et filmtips om dokumentaren "The Need To Grow": Industriell matproduksjon med pløying og sprøyting av gift og kunstgjødsel  ødelegger mikroorganismene som lever i jorden som sørger for at jorden er levende og at plantene får næring. Hvis vi ikke endrer kurs vil vi snart ikke ha noe levende, dyrkbar jord igjen og hva skal vi spise da? Vi må tenke nytt, spille på lag med naturen og ta inn over oss alvoret før det er for sent. I "The Need to Grow" møter vi Michael Smith, et datageni som sa opp jobben i dataspill-bransjen og bygget et såkalt "Green Power House" som via en high-tech prosess omdanner avfall fra treforedlingsindustrien, hestemøkk og annet avfall til et verdifullt jordforbedringsmiddel og elektrisitet. Ja, du leste riktig, det går faktisk an å lage elektrisitet av ubrukt biomasse som ligger og råtner i skogen.

Vi har tett kontakt med Michael aka "Doc Brown" (For dere som husker Back to the future filmene) og sammen jobber vi for at det skal bygges Earth Power Lodges av varierende størrelser i Norge (morn'a vindmøller!) På Villa Solsiden skal det settes opp et lite anlegg som skal forsyne småbruket med strøm og gjøre det mulig å dyrke økologiske grønnsaker året rundt som et pilotprosjekt. 

Med en kombinasjon av moderne teknologi og sunt bondevett  kan vi sørge for sunn og god mat på bordet til kommende generasjoner. Vi går spennende tider i møte, følg med på hva som skjer!

Klikk på bildet for en visuell forklaring

151308595_504311737627688_90999481876703

Earth Power Lodge (EPL) er teknologien som produserer produktene. En måte å forstå denne konfigurasjonen på er å tenke på den som programmerbar biologibasert datamaskin som kan behandle flere avfallsstrømmer og konvertere dem til energi, organiske jordforbedringsmidler og til og med jord i en mye raskere hastighet enn standard kompostering eller anaerob fordøyelsesteknikk. Den er basert på et sett med funksjonelt integrerte komponenter (bioreaktorer) som kommuniserer med hverandre og balanserer seg dynamisk for å levere biproduktene dvs. biostimulanter, biokull, elektrisitet, og økologisk jord. I dette diagrammet er komponentene representert som sekskanter med akronymer på tre bokstaver. Antall komponenter og type komponenter er avhengig av inngangsvolumet og utgangskravene.

 

Og selvfølgelig er en PC uten operativsystem bare en klump elektronikk som ikke gjør mye annet enn å forbruke strøm. Natural Solutions Engine ™ utviklingen pågår. NSE er hjernen som får EPL til å gjøre noen interessante ting. Vårt lille «ragtag-band» med ingeniører jobber på spreng. Oppdateringer på bloggen.